LovligBygning

Lovliggørelse af to lejligheder i stueetage på 170 kvadratmeter hver

bakkendrupvej
KUNDE
ERHVERV
SAG
Lovliggørelse af to lejligheder i stueetage på 170 kvadratmeter hver. Lejlighederne blev ombygget uden byggetilladelse og efterfølgende lovliggjort med tegningsmateriale og byggeansøgning, så der kunne udstedes ibrugtagningstilladelse og rettes BBR