LovligBygning

Kilde: https://bygningsreglementet.dk/

Bygningsreglementet

Lovliggørelse af byggeri kan ske på følgende 3 måder:

  • Ved retlig lovliggørelse,
  • Ved fysisk lovliggørelse,
  • Eller ved en kombination af både retlig og fysisk lovliggørelse.

 

Retlig lovliggørelse betyder, at det ulovlige forhold gøres lovligt gennem efterfølgende tilladelse eller dispensation til opretholdelse af tilstanden. 

Retlig lovliggørelse betyder derfor, at byggeriet lovliggøres, uden at der sker fysiske ændringer i byggeriet.

Ved fysisk lovliggørelse bringes den ulovlige tilstand derimod til ophør ved, at byggeriet rent fysisk bringes i overensstemmelse med lovgivningen. Dette kan ske enten ved ombygning eller nedrivning eller ved en kombination af disse.