LovligBygning

Færdigmelding af sommerhus

tranevej-ibrugtagningstilladelse-2-1
KUNDE
PRIVAT
SAG
Færdigmelding af sommerhus, så der kunne udstedes ibrugtagningstilladelse.