LovligBygning

Lovliggørelse af ombygget boligareal, karnap, overdækket terrasse

skovgårdsvej lovliggørelse (2) (1)
KUNDE
PRIVAT
SAG
Lovliggørelse af ombygget boligareal, karnap, overdækket terrasse, samt ibrugtagningstilladelse til ombygning. Ejendommen blev lovliggjort med tegningsmateriale og byggeansøgninger, så der kunne udstedes ibrugtagningstilladelse og rettes BBR.