LovligBygning

Lovliggørelse af sommerhus og skure

hybenvej sommerhus (2)
KUNDE
PRIVAT
SAG
Lovliggørelse af sommerhus og skure. Sommerhus og skure blev lovliggjort med tegningsmateriale, byggeansøgning og dispensationsansøgning, så der kunne udstedes ibrugtagningstilladelse og rettes BBR