LovligBygning

Lovliggørelse af tilbygning til stuehus

skovsøvej
KUNDE
Privat
SAG
Lovliggørelse af tilbygning til stuehus. tilbygningen blev lovliggjort med tegningsmateriale og byggeansøgning, så der kunne udstedes ibrugtagningstilladelse og rettes BBR