LovligBygning

Lovliggørelse af udestue til stuehus i forbindelse med hussalg

KUNDE
PRIVAT
SAG
Lovliggørelse af udestue til stuehus i forbindelse med hussalg. tilbygningen blev lovliggjort med tegningmateriale og byggeansøgning, så der kunne udstedes ibrugtagningstilladelse og rettes BBR.