LovligBygning

Lovliggørelse af ombygget 1. sal

skamstrupvej-b
KUNDE
PRIVAT
SAG
Lovliggørelse af ombygget 1. sal. 1. salen blev lovliggjort med tegningsmateriale og byggeansøgning, så der kunne udstedes ibrugtagningstilladelse og rettes BBR.