LovligBygning

Lovliggørelse af skur til sommerhus i forbindelse med hus salg

kongsmarksvej-skur
KUNDE
PRIVAT
SAG
Lovliggørelse af skur til sommerhus i forbindelse med hus salg. tilbygning til sommerhus blev lovliggjort med tegningsmateriale og byggeansøgning, så der kunne udstedes ibrugtagningstilladelse og rettes BBR.