LovligBygning

Lovliggørelse af tilbygning til sommerhus i forbindelse med huskøb

Maglehoejvej-1
KUNDE
PRIVAT
SAG
Lovliggørelse af tilbygning til sommerhus i forbindelse med huskøb. Tilbygningen er ombygget af tidligere ejer, uden der er søgt byggetilladelse. Tilbygningen blev lovliggjort med tegningsmateriale og byggeansøgning, så der kunne udstedes ibrugtagningstilladelse og rettes BBR.