LovligBygning

LovligBygning

Få styr på din BBR til køb, salg, vurdering og forsikring

Vi tilbyder

Under processen varetager vi al kontakt med byggemyndighed. 

Materiale og ansøgning til retlig lovliggørelse af byggeri

Materiale til afslutning af byggesager og ibrugtagningstilladelser

Sådan er forløbet ved lovliggørelse af byggeri

Vi hjælper dig hele vejen gennem processen af lovliggørelse af byggeri. Nedenunder kan du få et overblik over vores proces.

Priser

Alle sager er forskellige og der er derfor ikke en fast pris på lovliggørelse af byggeri. Det afhænger dels af omfang, om det kræver dispensationer eller landzonetilladelse, samt kommunens krav til dokumentation. Sager tegnes på timeløn, hvor der aftales en budgetramme for arbejdet.  

Hvordan lovliggør man byggerier eller bygninger?

Det er primært retlig lovliggørelse, det drejer sig om. 

man registrere(det gør folk også nogle gange selv for at spare penge),

vi tegner skitser, oftest plan, snit, facader og situationsplan, og samler dokumentation, 

ansøger via byg og miljø.dk. og hvis ansøgningen godkendes udsteder kommunen en byggetilladelse, hvorefter vi kan færdigmelde sagen og få kommunen til at udstede en ibrugtagningstilladelse

Kan i hjælpe med lovliggørelse af eksisterende byggeri?

Hos LovligBygning hjælper vi kunder med eksisterende byggerier. Vores kundehenvendelser opstår, når husejere eller bygningsejere har bygget eller renoveret huse eller bygninger, hvor der ikke er en gyldig byggetilladelse. 

Disse kunder har altså ikke anmeldt ændringerne da disse blev udført. Byggesagerne opstår typisk, når man enten skal sælge eller købe et hus, eller hvis der er påtaler om byggeriet. Nogle sager opstår også hvis der ikke er en gyldig ibrugtagningstilladelse ved færdigt byggeri.

Dit ansvar som boligejer

Bygnings- og Boligregistret (BBR) indeholder oplysninger om Danmarks grunde, bygninger, tekniske anlæg og private boliger. Som ejer har du ansvar for at følge op på, om BBR-oplysningerne for din ejendom er korrekte.

Bygningsreglementet

Lovliggørelse af byggeri kan ske på følgende 3 måder:

  • ved retlig lovliggørelse,
  • ved fysisk lovliggørelse,
  • eller ved en kombination af både retlig og fysisk lovliggørelse.

Få hjælp til lovliggørelse af byggeri

Vi hjælper dig hele vejen gennem processen af lovliggørelse af byggeri.

Kontaktformular

Lovliggørelse af ulovligt byggeri

Lovliggørelse af byggeri er en obligatorisk proces for alle byggeprojekter i Danmark. Denne tekst giver en dybdegående forståelse af processen for lovliggørelse af byggeri, hvilke dokumenter der er nødvendige, og de potentielle juridiske konsekvenser ved manglende overholdelse af reglerne.

Hvorfor er lovliggørelse af byggeri nødvendigt?

Lovliggørelse af byggeri sikrer, at byggeprojekter er i overensstemmelse med nationale og lokale byggereglementer. Overholdelse af disse regler er afgørende for både bygherrer og boligejeres sikkerhed og for at sikre, at byggeriet lever op til energimæssige og miljømæssige standarder.

Sådan indsendes en ansøgning om lovliggørelse af byggeri

Indsendelse af en ansøgning om lovliggørelse begynder med forberedelsen af en række dokumenter, der kan inkludere byggetegninger, miljøvurderinger og tekniske specifikationer. Ansøgninger indsendes generelt via den relevante kommunes portal for Byg og Miljø. Det er vigtigt at notere, at behandlingstiden for ansøgninger kan variere og strække sig over flere måneder.

Juridiske konsekvenser af manglende lovliggørelse af byggeri

Manglende overholdelse af byggereglementet kan føre til en række alvorlige konsekvenser. Disse kan inkludere bøder, retssager og i alvorlige tilfælde, påbud om nedrivning af bygningen.

Yderligere ressourcer for lovliggørelse af byggeri

Hvis du overvejer et byggeprojekt, er det vigtigt at søge professionel vejledning for at navigere i processen for lovliggørelse. Dette kan omfatte konsultationer med juridiske eksperter, arkitekter og byggefirmaer, der har erfaring med lokal lovgivning og procedure.