LovligBygning

Lovliggørelse af ombygget 1. sal

Lovliggørelse af ombygget 1. sal. 1. salen blev lovliggjort med tegningsmateriale og byggeansøgning, så der kunne udstedes ibrugtagningstilladelse og rettes BBR.

Lovliggørelse af tilbygning til sommerhus i forbindelse med huskøb

KUNDE PRIVAT SAG Lovliggørelse af tilbygning til sommerhus i forbindelse med huskøb. Tilbygningen er ombygget af tidligere ejer, uden der er søgt byggetilladelse. Tilbygningen blev lovliggjort med tegningsmateriale og byggeansøgning, så der kunne udstedes ibrugtagningstilladelse og rettes BBR.  

Lovliggørelse af sommerhus og skure

KUNDE PRIVAT SAG Lovliggørelse af sommerhus og skure. Sommerhus og skure blev lovliggjort med tegningsmateriale, byggeansøgning og dispensationsansøgning, så der kunne udstedes ibrugtagningstilladelse og rettes BBR

Lovliggørelse af tilbygning til stuehus

KUNDE Privat SAG Lovliggørelse af tilbygning til stuehus. tilbygningen blev lovliggjort med tegningsmateriale og byggeansøgning, så der kunne udstedes ibrugtagningstilladelse og rettes BBR